7 Card Stud Regler

7 Card Stud Regler

Dubben för 7 kort är en svårare lek än Holdem, därför att dina motståndare har en mer holecard. Det är leken av valet för hård kärnaspelare. Dubben begär strategi, och expertis och den tar mycket lek för att framkalla kapaciteten för att segra med konsistens. På grund av den ökade svårigheten framkallar toppspelare en ökad kant över nya spelare i denna lek. Låt oss börja med grundreglerna.

Slå vad gränser
7 kortdubblekar definieras av deras slå vad gränser. Följande är gemensamma gränser i mest online-pokerrum: $.05/$.10, $.25-$.50, $.50-$1, $1-$2, $2-$4, $4-$8, $8-$16, $15-$30, $40-$80 och över. Lekens slå vad gränser kan användas som en stark indikator av konkurrenterfarenhet i denna lek. Den bör också berätta dubbspelaren formatet av kapitaltillgångar som du bör ha, för du sitter in.

Köp-i och kapitaltillgångar
Din kortdubb för minimi 7 Köp-i är typisk 10 gånger den låga gränsen eller $20 för en lek $2-$4. Men vi rekommenderar dig köpet in med 50 gånger den låga gränsen eller $100 i en lek $2-$4. Justera din tabell för att passa din kapitaltillgångar. För online-poker rekommenderar vi $.25-$.50 gränstabeller eller mindre för spelare som har loggat mer mindre än 50 timmar verklig pengarlektid på dubben för 7 kort.

Anten
Ante i dubb för 7 kort är obligatorisk och ändrar beroende av de slå vad gränserna. 7 kortdubbantes är omkring 10%-12 ½ %. Gemensamma online-pokerrumantes: $.05/$.10: 1 cent ante$.25-$.50: 5 cents$.50-$1.00: 5 cents$1-$2: 10 cents$2-$4: 25 cents$4-$8: 50 cents$8-$16: 75 cents$15-$30: $1.50$40-$80: $5,00
Handla
Vi ska använda en lek $2-$4 som vårt funktionsdugliga exempel, så anten är .25. Återförsäljaren handlar medurs start på deras omedelbara vänstert. De handlar ett kort i sänder runt om tabellen, tills varje spelare har två fick- kort (framsida ner) och en singel upp (”det dörr” kortet). Vid denna punkt indikerar www.onlinecasino.com.se återförsäljaren vilken spelare ska öppna slå vad, beslutsamt vid det lägsta dörrkortet (synligt kort till de andra spelarna). Om det finns ett band för låg dörr, löser dräkten den: spadar över hjärtor som följs av diamanter och klubbor, är slutligen det lägst.

Slå vad
En gång har de initiala korten handlats, leken börjar. Vid denna punkt fick we’ve tre kort på tabellen per spelaren, och det kallas ”den tredje gatan”.

Tredje gata
Spelaren som rymmer det lägsta dörrkortet, måste ”komma med det i”, genom att öppna med en vadjämlike till ½ den låga slå vad gränsen ($1 i vår exempellek) eller den låga slå vad gränsen ($2 i vår exempellek). Om den låga dörrspelaren inte gör denna att slå vad, tvingas de för att vika, och öppnaren passerar till spelaren på deras vänstert. Den nästa spelaren medurs från öppnaren kan stanna till att matcha öppnaren, lyfta, genom att slå vad den låga slå vad gränsen ($2) eller vika. När slå vad har nått $2, måste ytterligare lönelyfter vara i $2 ökningar, tills locket nås. Om komma med-i vad är $2, har följande spelare tre val: vik, appell $2 eller lönelyften till $4.

Lyfta
Maximumet – det tillåtna numret av vad per spelaren under någon särskild slå vad runda är fyra. Detta skulle bestå av öppningsvad och tre lönelyfter. När den slå vad gränsen för den runda har nåtts, har spelare endast alternativet av att kalla eller att vika. I lekar för tegelsten och för mortel (kasino) låter husregler vanligt för obegränsat beträffande-lyfta på floden. Spelare har därför tillfället att stoppa slå vad när som helst med kalla slå vad.

Fjärde gata
Återförsäljaren ger varje spelare ett annat öppet (upp) kort. I motsats till tredje-gatan är öppnaren i fjärde och resterande gator den höga handen som beslutsamt vid de öppna korten. De kan kontrollera (passerandet) eller slå vad. Om de slå vad, är det på den låga gränsen ($2), och Hotel Casino & Spa in en stämningsansökan mot den  det fixar alla lönelyfter i denna runda till samma. Om den höga handen är ett öppet par, kan öppnaren välja att slå vad på övregränsen ($4), och denna fixar alla lönelyfter i rundan till övregränsen.

Femte och sjätte gata
Igen handlas de femte och sjätte korten upp, och den höga handen öppnar. Alla vad och lönelyfter är på övregränsen ($4).

Sjunde gata
Det sista kortet som kallas ”floden”, är ett annat fick- kort (framsida ner). Alla vad och lönelyfter är på den höga gränsen ($4).

Kraftmätning
Efter vad och lönelyfterna har lösts, skriver in de resterande spelarna kraftmätningen. Öppnaren avslöjer hans fick- kort. Om en spelare önskar att konkurrera med denna hand, avslöjer de för deras fick- kort, eller de kan ge och mocka ut i (vecket). På kasinot är det återförsäljarens ansvar att kalla vinnaren, som beslutsamt vid den bästa handen för 5 kort under normala pokerregler. I online spel ska programvaran designera vinnaren, och krukan ska passeras till dem.

Vår platsrekommendation: När vi betraktar våra overallgranskningar och dela upp i faktorer i tillgängligheten av dubben för 7 kort på varje plats, rekommenderar vi detta modigt spelas på antingen Stillahavs- poker eller partipoker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *