Texas Holdem Poker regler

Texas Holdem Poker regler

Texas rymmer dem är den populäraste variationen av poker i dag. Upp till spelar tio spelare i sänder. Varje spelare får två ner kort följda av fem gemenskapkort. Gemenskapkort är handlat med textsidan upp i mitten av tabellen. Spelare kan slå vad varje runda av kort handlas. Det är de tillåtna maximal vad av dessa vad som gör åtskillnad mellan gränsen och ingen-gränsen Texas Hold dem. Gräns Texas Hold dem (det finns en specificerad slå vad gräns i varje lek och på varje runda av att slå vad), krukagräns Texas Hold dem (a-spelaren kan slå vad vad är i krukan), ingen gräns Texas Hold dem (a-spelaren kan slå vad alla hans chiper när som helst).
Ingen gräns Texas rymmer dem låter för obegränsat slå vad som är liknande till det av slå vad för gräns som under förklaras.

Det är också den primära pokerleken var att bluffa används med den mest frekvensen. En bluff slå vad eller lönelyften, när du har en osannolik möjlighet av att segra krukan i fall att dig appellen.
I allmänhet lönande det är att bluffa, när din krukasannolikhet är bättre, än sannolikheten, i fall att som de andra spelarna viker.
Dessa är reglerna (formatet) av hur varje hand av en gräns Texas Hold dem handen spelas:

Rullgardiner – först måste de två spelarna direkt till det vänstert av återförsäljaren posta ”rullgardiner”, som ska förlägga en vad, innan det får kort. Detta är att se till att varje vinnande hand segrar några pengar. Sedan återförsäljareknappen flyttar sig på varje modig runda, måste alla posta rullgardiner vid någon punkt i leken. Spelaren till det omedelbara vänstert av återförsäljareknappen postar ”den lilla rullgardinen,” jämbördigt till halvan av den minimum insatsen ($1 e.g. för en $2/$4lek). Spelaren till det vänstert av den lilla rullgardinen postar ”den stora rullgardinen,” jämbördigt till beloppet av den minimum insatsen ($2 e.g. för en $2/$4lek).

Fick- kort – efter rullgardinerna, de första korten handlas. Varje spelare får framsidan för två kort ner. Dessa kallas fick- kort.

1st slå vad runda – den första slå vad rundan börjar med spelaren omedelbart till det vänstert av den stora rullgardinen och att fortsätta i en medurs riktning runt om tabellen. Spelare kan kontrollera, slå vad, lyfta, beträffande-lönelyften, appellen eller vecket. Det är möjligt att slå vad och att lyfta vid de lägre tabellinsatserna endast $2 i en $2/$4lek. Den stora rullgardinen har sen position i runda 1, men tidiga rundor för position sammanlagt senare.

Misslyckandekorten – nu är tre kort handlat med textsidan upp i mitt av tabellen. Dessa kort kallas misslyckandekorten. Dessa är ”gemenskap” kort och kan användas av alla spelare för att utgöra deras hand.

Den tredje gatan (den 2nd slå vad rundan) – den andra rundan av att slå vad börjar med spelaren direkt till det vänstert av återförsäljareknappen (den lilla rullgardinen av den föregående handen). Spelare kan kontrollera, slå vad, lyfta, beträffande-lönelyften, appellen eller vecket. Det är möjligt att slå vad och att lyfta vid de lägre tabellinsatserna endast $2 i en $2/$4lek.

Vändkortet – efter den andra rundan av att slå vad, ett fjärde ”gemenskap” kort är handlat med textsidan upp i mitt av tabellen. Detta kallas ”vändkortet”. Det följs av en tredje runda av att slå vad.

Den fjärde gatan (den 3rd slå vad rundan) – den tredje rundan av att slå vad börjar med spelaren direkt till det vänstert av återförsäljareknappen. Spelare kan kontrollera, slå vad, lyfta, beträffande-lönelyften, appellen eller vecket. Det är möjligt att slå vad och att lyfta vid de högre tabellinsatserna endast $4 i en $2/$4lek.

Flodkortet – slutligen handlas ett femte och sista ”gemenskap” kort. Det kallas ”flodkortet” och följs av ett fjärde och en finalrunda av att slå vad.

den 5th gatan (den 4th slå vad rundan) – den sista slå vad rundan av att slå vad börjar med spelaren direkt till det vänstert av återförsäljareknappen. Spelare kan kontrollera, slå vad, lyfta, beträffande-lönelyften, appellen eller vecket. Det är möjligt att slå vad och att lyfta vid de högre tabellinsatserna endast $4 i en $2/$4lek.

Kraftmätning – efter den sista slå vad rundan, den bästa fem-kortet handen har varit beslutsam. Både fackkorten och gemenskapkorten kan vara det van vid sminket per handen. Spelaren med den bästa fem-kortet pokerhanden segrar krukan. Spelare kan också dela krukan, om de har den samma handen. I det sällsynta fallet av den bästa handen som består av gemenskapkort endast, delas krukan, mellan alla spelare som lämnas i krukan på kraftmätningen. Om du ser att du förlorar och inte önskar att visa dina kort, kan du lorta ner, som ska ge upp din hand och förlora krukan. Annorlunda kan du visa för att jämföra din hand med andra.

Start igen – efter en hand har avslutats, och krukan tas av vinnaren, är återförsäljareknappen den rörda en spelaren till det vänstert, och den nästa handen börjar.

Vår rekommendation: Texas Holdem kan spelas i något pokerrum, men, med hänsyn till våra overallgranskningar och att dela upp i faktorer i denna lektillgänglighet på varje plats, oss rekommenderar, spelas Texas Holdem på antingen Doyles rum eller UltimateBet poker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *